×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

UPPRÄTTA KONSULTAVTAL / KONTRAKT ?

VI LEVERERAR RESULTAT

LÅNG ERFARENHET AV PROJEKT & PROJEKTERINGSLEDNING

RÅDGIVNING • PROJEKTLEDNING • PROJEKTERINGSLEDNING

SOM DU VILL HA DET
I DITT PROJEKT

För att du kan fokusera på ditt

PREV
NEXT

VEQTOR PROJEKTLEDNING DEFINIERAR PROJEKTET SÅ ATT DET BLIR KORREKT.

Det bästa Veqtor Projektledning kan erbjuda under ett och samma tak. Hos Veqtor Projektledning är du i goda händer..

VÅRA OMRÅDEN

SOM VI OMBESÖRJER MED STORT ENGAGEMANG

projekteringsledning

Konsultförfrågningar. Utformas enligt ABK i olika skeden av projektet. Kan både innebära upphandling för förstudier, systemhandlingar, utforma bygglov eller lokalprogram såväl som upphandling för att utforma färdiga handlingar för olika entreprenadformer. LÄS MER »

 • Upprätta konsultavtal/kontrakt enligt standardavtalet ABK
 • Driva projekteringsarbetet enligt Projektdirektivet och Projektplanen, se projektledning, mot av beställaren uppställda mål. Såväl beträffande utformning och kvalitet som beslutad budget, riktkostnad för projektet.
 • Ekonomisk styrning och uppföljning av projekteringsarbetet.
 • Hantering av tvister på grund av avvikelser från avtal eller ABK samt fel i projekteringsarbetet.
 • Leda projektering i partnering – projekt. Uppdelas vanligen i två faser. Fas 1 som ska resultera i systemhandlingar med detaljeringsgrad så att budget/riktkostnad och utformning av projektet kan överenskommas mellan parterna relativt beställarens uppställda mål. Efter överenskommelse tecknas ett genomförandeavtal för fas 2 samt att parterna gemensamt genomför projektering av arbetshandlingar.

projektledning

Projektdirektiv. I samarbete med beställaren utforma de behov, mål, gränssnitt och krav beställaren ställer på projektet. LÄS MER »

 • Förstudier/systemhandlinar. Fastställa projektets ramar, både utformning och ekonomiska förutsättningar relativt projektdirektivet
 • Upprätta lokalprogram. I samarbete med beställaren utforma lokalbehoven
 • Projektplan. Upprätta en plan för hur projektet ska drivas, bemannas och kommuniceras. Dessutom beskriva vilka upphandlingar som ska göras och under vilka förutsättningar.
 • Tidsplaner. Upprätta tidsplaner för både projektering och genomförande
 • Projekteringsledning. Antingen läggs ansvaret för projekteringen på projektledaren eller I vissa fall/ofta större projekt utses särskild person som ansvarig för projekteringsledningen.
 • Stora projekt kan dessutom kräva delprojektledare för olika teknikområden.
 • Upprätta erforderliga förfrågningsunderlag för entreprenad- och diverse andra erforderliga leverantörsupphandlingar.
 • Upprätta kontraktsförslag för entreprenad- och leverantörsavtal. Kontrakten utformas i regel enligt standardavtalen AB och ABT
 • Ekonomisk styrning och uppföljning enligt beställarens krav i projektdirektivet eller enligt överenskommet riktpris i partnering-kontrakt
 • Hantering av tvister mellan beställare och entreprenörer/leverantörer.
 • I projektstyrningen brukar vi påtala ”triangeln” där respektive hörn benämns kvalitet, tid och kostnad. Beställaren måste prioritera de tre styrande parametrarna, de kan aldrig väga lika mycket utan är helt beroende av varandra och måste därför rangordnas.

ARBETAR I HELA SVERIGE

Förtaget finns i Sundsvall men vi kan jobba rikstäckade

MÄTBARA RESULTAT

Mycket goda kunskaper inom LOU, Lagen om Offentlig Upphandling

VEQTOR PROJEKTLEDING AB ÄR ETT

svenskt bolag inom byggnadsteknisk konsultverksamhet beläget i Sundsvall.

HÅLL KONTAKTEN MED OSS!

LinkedIn

Mail

FAKTA

OM BOLAGET

Bolaget startades 2015 och är specialiserat på områdena rådgivning, projektledning, projekteringsledning, upprätta förfrågningsunderlag, upprätta entreprenad – och konsultavtal, hantera tvister samt uppdrag som ansluter till de nämnda.

Bolaget är ett enmansföretag med lång erfarenhet inom byggsektorn, som projektledare, beställare, entreprenör, chef och verkställande direktör.
Flera års erfarenhet av arbete med engelskspråkiga leverantörer.
Mycket goda kunskaper inom LOU, Lagen om Offentlig Upphandling

VD

CLARENCE JONSSON

VD

Mer info snart

Triangeln

Kvalitet

I projektstyrningen brukar vi påtala ”triangeln” där respektive hörn benämns

Tid

De kan aldrig väga lika mycket utan är helt beroende av varandra och måste rangordnas.

Kostnad

Beställaren måste prioritera de tre styrande parametrarna

VEQTOR PROJEKTLEDING

Din slogan igen.

Strömstadsvägen 1
857 34 Sundsvall

Tel:  070-6909291
Fax: 000 / 100 000

VEQTOR PROJEKTLEDNING

Vy från centrala Sundsvall

KONTAKT FORMULÄR

Vänligen fyll i detta så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

TOP